Praktijk PIT

Kernwaarden van praktijk PIT: Persoonlijk Integer en Toegankelijk

Behandelingen voor kinderen en gezinnen

EMDR

Van traumatische naar gewone herinneringen

Als uw kind emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen heeft die samen lijken te hangen met één of meer traumatische ervaringen, kan EMDR worden ingezet. Te denken valt aan een ongeluk, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.

 

Cognitieve gedragstherapie

Heeft u kind emotionele problemen (angst, depressie, dwang, veel piekeren) en/of gedragsproblemen dan is cognitieve gedragstherapie een goede manier om deze problemen aan te pakken. Deze therapie is niet alleen een praat-therapie maar ook een doe-therapie, met veel oefenen en opdrachten voor thuis. De therapeut leert de kinderen/ jongeren anders tegen problematische situaties aan te kijken en hier anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag en de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. Deze vorm van therapie is bewezen effectief.

 

Redenen voor een behandeling

Last van nachtmerries

Herbeleving van nare ervaring

Snel geirriteerd of boos

Moeite met concentreren

Anderen niet vertrouwen

Negatief zelfbeeld

Over adviespraktijk PIT

Waar kinderen en/of ouders zich gehoord, gezien en erkend voelen

PIT is een ongebruikelijke, pittige naam voor een psychologische praktijk. Maar PIT is een beetje ongebruikelijk. Een beetje tegendraads. Wij houden niet zo van sommige ontwikkelingen in de zorg: aan steeds grotere instellingen moeten we ons privé leven toevertrouwen. Wij denken dat dit persoonlijker moet en kan.

 

“Everyone is a little broken and everyone belongs.” 

PIT wil dat ieder kind zich kan ontplooien overeenkomstig zijn mogelijkheden, rekening houdend met zijn belemmeringen. PIT luistert naar het levensverhaal van een kind. Hoe ervaart het de dingen, waar loopt het tegenaan? PIT luistert in een persoonlijk gesprek naar de verschillende verhalen van ouders, de school en het kind zelf.