Veelgestelde vragen

 

Behandeling

Wordt de behandeling vergoed?

Jeugdhulp binnen de Jeugdwet wordt vergoed vanuit de gemeente met een geldige verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ. 

PIT heeft er op dit moment voor gekozen geen contract af te sluiten met GO! voor jeugd  of Holland Rijnland.  Dat betekent dat gekeken kan worden of de gemeente het wil vergoeden. U kunt er ook voor kiezen het zelf te betalen. Het uurtarief is 120 euro.

Wie bepaald het behandelplan?

PIT werkt contractvrij. PIT zal samen met u  kijken aan welke doelen we gaan werken en  welke behandeling het meest passend is. Wanneer we het met elkaar eens zijn over de inhoud van de behandeling tekenen we een behandelovereenkomst. Kinderen vanaf 12 jaar tekenen de overeenkomst samen met hun ouders/gezaghebbenden.

Is er toestemming nodig voor behandeling en zo ja van wie?

Bij aanmelding van een kind onder de 16 jaar dienen beide gezaghebbende ouder(s) het aanmeldformulier in te vullen en ondertekenen. Ook wanneer ouders gescheiden zijn of het kind niet meer thuis woont is ondertekening door de gezaghebbende ouder(s) noodzakelijk. Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelf ondertekenen. Zij hebben hier formeel geen toestemming van hun ouder(s) voor nodig.

Ontevreden of klacht?

Mijn streven is om goede zorg te leveren. Het kan zo zijn dat u toch ontevreden bent. Het prettigst is dat u dit direct met mij bespreekt en we kunnen kijken of we samen tot een oplossing komen. Mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van het NIP, de beroepsvereniging waar ik lid van ben. De klacht wordt dan onafhankelijke getoetst aan mijn beroepscode.

Wat gebeurd er als ik een afspraak niet na kom?

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd worden in rekening gebracht. U betaald dan 50,00 euro.

Trainingen

Is het mogelijk een training op maat aan te vragen?

Ja dat is zeker mogelijk. We kunnen samen kijken wat de wensen zijn met betrekking tot de inhoud van de training.

Is een vervolgtraining mogelijk waarbij er meer in gegaan word op maken van steunplannen en speelse emotieregulatie tools?

Dat is zeker mogelijk. Tamarinde werkt samen met diverse trainers met verschillende expertises op gebied van trauma en hechting.

Is het ook mogelijk een consult aan te vragen?

Dat kan. Ik kan zowel praktisch mee denken en bijvoorbeeld helpen met het maken van een steunplan maar ook meedenken over welke hulp het meest passend zou zijn.

Geeft je ook wel eens training aan jeugdhulpverleners?

Zeker. Ik vind het heel belangrijk dat er traumasensitief gewerkt word. Samen kunnen we veel betekenen voor kinderen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en niet goed weten hoe ze hun emoties/ stress moet reguleren. Steunende volwassen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan herstel