Trainingen

Tamarinde geeft workshops en trainingen op het gebied van traumasensitief werken en opvoeden.

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Als opvoeder kunt u de onzichtbare koffer van uw kind vullen met positieve ervaringen.

Veel kinderen die in een pleeggezin, gezinshuis, adoptiegezin of leefgroep wonen, zijn getraumatiseerd. Deze kinderen brengen hun trauma’s mee als ze ergens gaan wonen. Hun gedrag kan onvoorspelbaar of moeilijk te begrijpen zijn en opvoeders uit balans brengen. Wat normaal wel werkt, lijkt niet te werken. Deze training is ontwikkeld door Leony Coppens en Carina van Kregten om opvoeders kennis en vaardigheden op te laten doen die nodig zijn om effectief te zorgen voor getraumatiseerde kinderen en jongeren.

Doelen van de training:
Vergroten van de kennis van trauma en effecten ervan, zodat:

• Opvoeders beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
• Opvoeders weten hoe ze een goede pleitbezorger van hun kind worden;
• Opvoeders een actieve rol kunnen spelen bij het herstel van hun kind

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Als leerkracht kan je het verschil maken!

Deze training is bedoeld voor leerkrachten en andere professionals in het onderwijs die meer kennis willen over de invloed van trauma’s op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en die concrete handvatten willen om getraumatiseerde kinderen optimaal te ondersteunen.

Doelen van de training:
Vergroten van kennis van trauma en effecten ervan, zodat:

•Onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen;
•Onderwijsprofessionals het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpen:
•Onderwijsprofessionals beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunnen gaan;
•Onderwijsprofessionals een actievere rol kunnen spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
•Onderwijsprofessionals steun weten te zoeken en te krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk;
•Kinderen zich veiliger voelen en meer toe komen aan leren.

De training is ontwikkeld door Leony Coppens en gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van trauma en chronische stress. Deze inzichten zijn op een overzichtelijke en concrete manier verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen.

Redenen waarom je de training zou gaan doen

Het leren kijken door een traumabril

Kennis van de Window of Tolerance

Effect van trauma op ontwikkeling kind

Tools voor bevorderen van zelfregulatie

Weet het belang van zorgen voor jezelf

Opnieuw inpakken van de onzichtbare koffer